Het verzendadres kan door de klantenservice worden gewijzigd nadat het artikel is besteld. Normaal gesproken is dit alleen mogelijk op de dag van de bestelling, omdat de artikelen zo snel mogelijk worden verzonden. Als een artikel al is verwerkt voor verzending, kan het adres mogelijk niet worden gewijzigd. Alle adrescorrecties worden gecontroleerd en kunnen na een veiligheidscontrole worden geweigerd.